Vianočná recepcia bankárov

Dňa 14. decembra 2016 bankári tretieho ročníka so svojimi vyučujúcimi Ing. Renátou Fojcíkovou a Ing. Darinou Kolmanovou zorganizovali VIANOČNÚ RECEPCIU.

 V každej z troch skupín bankárov vystúpili traja najúspešnejší riešitelia semestrálnych zadaní na pridelené témy z oblasti bankovníctva. Svoje práce veľmi pekne odprezentovali pred ostatnými. Získali diplom a sladkú odmenu. Môžeme skonštatovať, že každoročne sa zvyšuje úroveň prác, ktoré žiaci odovzdávajú a nie je ľahké vybrať víťazné práce. Všetkým za ich usilovnosť patrí pochvala. Svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a predovšetkým schopnosť ich pretaviť do výsledku odovzdanej práce, zúročia pri praktických zadaniach v práci alebo
v štúdiu na vysokých školách. A to je neoceniteľný prínos.

Nechýbalo nám ani pohostenie – chlebíčky, džús a hlavne dobrá nálada. Hosťom recepcie bola pani zástupkyňa JUDr. Jana Tomaníčková. Tešíme sa na budúce stretnutia. 

Ing. Renáta Fojcíková