Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov v šk. roku 2003 / 2004

Matematická súťaž KLOKAN

kategória KO Lenka Mikáčová 99,9%
Juraj Hanakovič 97,1%
kategória KP Peter Michalák 95,4%

Dni nádeje 2003 (poriada nadácia LÚČ)

1. miesto Michaela Květoňová v literárnej súťaži

Písanie na stroji alebo počítači – TOP 30 na Slovensku

1. miesto Jana Škubáková
10. miesto Jana Mičová
17. miesto Lenka Hvolková
20. miesto Jana Hanakovičová
30. miesto Ivan Pazderka

Úprava textu na počítači – TOP 30 na Slovensku

1. miesto Jana Mičová
2. miesto Lenka Hvolková
4. miesto Martin Ovšonka
16. miesto Peter Michalák

SOČ – Okresné kolo

Mičian, Minárik Spoznajme PC
Krčmárik Železničné hnacie vozidlá na Slovensku
práce postúpili do krajského kola

SOČ – Celoslovenské kolo

4. miesto Mičian, Minárik Spoznajme PC

Biblická olympiáda

obvodné kolo 3. miesto Beňovská, Mazáková, Neslušanová

Slovensko v EÚ

1. miesto Jana Parišová Európa bez náboženských konfliktov

FITE 2004 – Medzinárodná prehliadka študentských divadiel vo Francúzsku

uspechy_2003_2004_01 uspechy_2003_2004_02

Olympiáda mladý účtovník

regionálne kolo 3. miesto Marika Plavá
celoslovenské kolo 8. miesto Zuzana Janurová