Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov v šk. roku 2002 / 2003

Stolnotenisový turnaj SŠ

2. miesto

Basketbalový turnaj SŠ

3. miesto

Desať žiakov sa zúčastnilo na okresnom kole SOČ, do krajského kola postúpili 3 práce.

Krajská pôsobnosť:

Písanie na stroji alebo počítači

1. miesto Jana Škubáková
3. miesto Lucia Hluchá
4. miesto Pavol Dávidík

Matematická súťaž MAKS

1.-5. miesto

Úprava textu na počítači:

3. miesto Lucia Hluchá
4. miesto Pavol Dávidík

TEAM SAP počítačová simulácia trhu

3. miesto Jana Hanakovičová
4. miesto Katarína Masaryková

Mladý účtovník

4. miesto Zuzana Janurová

Pochvalné uznanie:

Kodymová, Barčiaková, Boďová za prácu Čo vieš o EU

Slovenská pôsobnosť:

Otázniky histórie

1. – 5. miesto Lukáš Uhliarik

Matematická súťaž MAKS

1.-5. miesto Lukáš Uhliarik

Účasť na medzinárodných súťažiach:

Odpis na rýchlosť

6. miesto – Janka Škubáková

Minútovky

7. miesto – Janka Škubáková

Družstvo sa umiestnilo v odpise na rýchlosť na 2. mieste a v minútových odpisoch na 3. mieste.

Traja študenti našej školy spĺňajú predpoklady účasti na majstrovstvách sveta, ale škola nemá finančné prostriedky na zabezpečenie nákladov.

 

Literárna súťaž nadácie Lúč

1. miesto – Kodymová: “Drogy? To je moja odpoveď„