Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov v šk. roku 2001 / 2002

Za úspešnú reprezentáciu Slovenska bola naša škola vyhodnotená ako najúspešnejšia škola SR. Získala sme mnohé celoslovenské a medzinárodné ocenenia.

Naši žiaci sa umiestnili na prvých miestach v rôznych súťažiach.

Okresná pôsobnosť:

Olympiáda v nemeckom jazyku

2. miesto Veronika Pápešová, Jozef Slezáček

Krajská pôsobnosť:

Písanie na stroji alebo počítači

1. miesto Anna Klanduchová
2. miesto Jana Škubáková
3. miesto Pavol Dávidík

Mosty spolužitia

2. miesto Pavol Dávidík
3. miesto Katarína Kurhajcová

Úprava textu na počítači:

1. miesto Lucia Hluchá
2. miesto Anna Klanduchová
3. miesto Pavol Dávidík

Matematická súťaž SOŠ

2. miesto Tomáš Barčiak

Matematická súťaž MAKS

1. – 3. miesto Ľubomír Čupka, Martin Ďaďo

Ocenenia:

Olympiáda ľudských práv – Stanislav Zábojník
Mladý účtovník – Martina Šuchová Zuzana Berešíková

Slovenská pôsobnosť:

Písanie na stroji alebo počítači

1. miesto Anna Klanduchová

Matematická súťaž Klokan

1.-6. miesto Andrej Golis

Úprava textu na počítači:

1. miesto Lucia Hluchá
2. miesto Mária Lopušanová

Matematická súťaž SOŠ

5. miesto Tomáš Barčiak

Matematická súťaž MAX

1.- 8. miesto – Ľubomír Čupka, Martin Ďaďo

Ocenenia:

Esej na tému: NATO od Stredoškolského parlamentu – Stanislav Zábojník
Esej na tému: Svet po 11. novembri – Eva Dikošová, Zuzana Ondáková

Medzinárodná pôsobnosť:

Medzinárodné preteky v písaní na počítači v Neukirchene
2. miesto – Anna Klanduchová, Viera Žiaková, Zuzana Kavecká
Majstrovstva sveta v Hannoveri – úprava textu na počítači
3. miesto – Anna Klanduchová

Pozitívne možno hodnotiť zapojenie našich žiakov v súťažiach, ktoré vypísala Národná kancelária Baťa Junior Slovensko, v ktorých získali diplomy, takisto v súťažiach v rámci spoločensko-vedných odborov.

uspechy_2001_2002_01