Domov KONTAKTY

Úspechy našich študentov v šk. roku 2000 / 2001

Na súťažiach s krajskou pôsobnosťou získali žiaci našej školy mnohé ocenenia.

1. miesto – súťaž družstiev prvej pomoci

Matematická olympiáda:

(kat. 1. a 2. ročník)Písanie na stroji alebo počítači:

(kat. 3. a 4. ročník) 1. miesto Michal Chovančík
2. miesto Tomáš Barčiak
1. miesto Anna Klanduchová
2. miesto Martin Ostrochovský
3. miesto Martina Mozolíková

Úprava textu na počítači:

1. miesto Anna Klanduchová
2. miesto Martin Ostrochovský
3. miesto Martina Mozolíková

V reginálnej súťaži MESE – Aplikovaná ekonómia sme získali pekné štvrté miesto. Na Olympiáde ľudských práv dostal ocenenie Jozef Šutara a postúpil do celoslovenskej súťaže.

Na súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou sme tiež zaznamenali úspechy.