Domov KONTAKTY

Unikátna expozícia drotárstva

Budatínsky hrad patrí medzi historické a architektonické pamiatky mesta Žilina. Najstarší stredoveký hrad v okolí mesta vznikol koncom 13. storočia na sútoku riek Váh a Kysuca. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1321. Napriek tomu, že Budatínsky hrad je v súčasnosti zatvorený z dôvodu rekonštrukcie, v náhradných priestoroch hradu si žiaci II.C počas vyučovania občianskej náuky pozreli jedinečnú expozíciu s názvom „Drotárstvo“.

Drotárstvo ako špecifické slovenské remeslo je úzko späté s regiónom Kysuce. Za miesto vzniku drotárstva sa považuje oblasť dnešného severozápadného Slovenska, trojuholník medzi mestami Bytča, Žilina a Čadca. Drotárska expozícia Považského múzea v Žiline prilákala aj žiakov 2. ročníka našej školy, ktorí sa oboznámili s históriou a výrobkami slovenských drotárov od ich vandrovných začiatkov až po súčasnosť. Veľmi zaujímavá bola expozícia nadrozmerných figúr ľudí, zvierat, rozprávkových bytostí a modelov dopravných prostriedkov, vytvorených z drôtu.

Súčasťou Budatínskeho hradného areálu je park s rozlohou 50 000 m², ktorý má po viac ako šesťdesiatich rokoch svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Park je označený za Národnú kultúrnu pamiatku a patrí k najkrajším žilinským parkom. V parku sa nachádza aj drevený model plte s dvoma pltníkmi, ktorá kedysi plávala po Váhu okolo Budatína.