UNICEF – Vianočná zbierka „Snehová vločka“

Obchodná akadémia v Žiline sa zapojila v školskom roku 2015/2016 do programu Slovenského výboru pre UNICEF „Škola priateľská k deťom“. Cieľom programu je vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne a do ktorého chodia s radosťou. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho a sociálneho  charakteru, na ktorých sa podieľa žiacka školská rada. V aktuálnom školskom roku nás čakajú stretnutia s junior ambasádorom UNICEF a humanitárne zbierky „Snehová vločka“, „Školy pre Afriku“ a „Týždeň modrého gombíka“.

Vianočná zbierka „Snehová vločka“ bude realizovaná na Obchodnej akadémii v Žiline od 14. decembra 2015 do 18. decembra 2015. Zástupcovia žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Lenky Kulichovej budú predávať vianočné pohľadnice organizácie UNICEF za symbolickú sumu 1,00 €. Prostredníctvom vianočnej zbierky pomôžeme deťom z Afriky a Ázie, ktoré trpia podvýživou. Doplňujúce informácie o  vianočnej zbierke sú dostupné na www.unicef.sk/skoly/vianocna-zbierka.

PaedDr. Peter Majer

vianocna-zbierka