UNICEF – Týždeň modrého gombíka 2016

Každý rok organizuje Slovenský výbor pre UNICEF verejnú zbierku „Týždeň modrého gombíka“. Výnos zo zbierky v roku 2016 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Mauritánii.„Týždeň modrého gombíka“ na Obchodnej akadémii v Žiline sa uskutoční od 16. mája 2016 do 20. mája 2016.

Slovenský výbor pre UNICEF organizuje v roku 2016 po 12-krát celoslovenskú kampaň na pomoc deťom z problémových oblastí sveta. Mauritánia je jednou z krajín Sahelu, ktoré zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečenie potravín. V krajine je ohrozených podvýživou 15 % detí mladších ako 5 rokov.

Obchodná akadémia v Žiline intenzívne spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF od školského roku 2013/2014, kedy získala titul „Škola priateľská k deťom“. Súčasťou programu sú aktivity humanitárneho, sociálneho a dobrovoľníckeho charakteru, na ktorých sa podieľajú žiaci školy. Do realizácie aktuálnej zbierky sa zapoja žiaci 2. ročníka, ktorých stretnete aj v centre Žiliny.

Súčasťou tohtoročnej zbierky bude vedomostná súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka, tematicky zameraná na pomoc v rozvojových krajinách sveta. Obchodná akadémia v Žiline bude súťažiť o titul „Škola plná UNICEF hlavičiek“.

Aktuálne informácie o verejnej zbierke „Týždeň modrého gombíka“ sú dostupné na internetových stránkach https://www.unicef.sk/skoly/tyzden-modreho-gombika-2016a https://prezi.com/ti8dyrg2gfpw/tyzden-modreho-gombika-2016/.

PaedDr. Peter Majer

UNICEF_TMG_2016