tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

1x TRH – zhodnotenie prospechu, správania, dochádzky za 2.polrok; odovzdávanie vysvedčení, Slávnostné ukončenie školského roka, slávnostná rozlúčka

Dátum a čas:28/06/2019 CelodennáČo nás ešte čaká?