1x TRH – zhodnotenie prospechu, správania, dochádzky za 2.polrok; odovzdávanie vysvedčení, Slávnostné ukončenie školského roka, slávnostná rozlúčka

Dátum a čas:28/06/2019 CelodennáČo nás ešte čaká?