TYZFINGRA

Aj v tomto školskom roku Obchodná akadémia Žilina realizovala vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pod názvom TYZFINGRA. Jednotlivé témy finančnej gramotnosti (podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti ) sú rozdelené na 4 časti a podľa obtiažnosti do ročníkov. V jeden deň prebiehali workshopy pre jeden ročník. Študenti boli rozdelení do 4 skupín a každá skupina absolvovala 4 workshopy na dané témy. Vyučujúce (lektorky vzdelávania – Ing. Cedzová, Ing. Fojcíková, Ing. Hlačinová, Ing. Križová, Ing. Kochláňová, Ing. Kolmanová, Ing. Kubalová, Ing. Synáková) si pre žiakov pripravili vysvetlenie jednotlivých pojmov a vhodnou formou ich sprostredkovali študentom. Tí mali možnosť získať kompetencie formou praktických, tvorivých a zábavných aktivít. Na záver mali študenti možnosť overiť si získané vedomosti formou testu.

Vzdelávanie prebehlo v príjemnej, tvorivej a zábavnej atmosfére, na ktorú sa prišli pozrieť aj zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Anna Cabajová a Jozef Štrbák, členovia medzinárodného projektového tímu EUFin: „Inovačné integrované nástroje vzdelávania finančnej gramotnosti v Európe“ za Slovensko.

Mgr. Andrea Eliášová