tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Týždeň finančnej gramotnosti – 4. ročník – 05. 02. 2018

Rotácia medzi lektormi:

Rozdelenie do skupín: