Týždeň finančnej gramotnosti – 4. ročník – 05. 02. 2018

Rotácia medzi lektormi:

Rozdelenie do skupín: