Týždeň finančnej gramotnosti – 3. ročník

Rotácia medzi lektormi:

Rozdelenie do skupín: