Týždeň finančnej gramotnosti – 1. ročník – 15. 05. 2018 (utorok)

Rotácia medzi lektormi:

Rozdelenie do skupín: