tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Triedenie odpadu na Obchodnej akadémii

Od januára 2018 je Obchodná akadémia zapojená do environmentálneho vzdelávacieho projektu Triedim, triediš, triedime, ktorý spustila Slovenská agentúra životného prostredia ako odborná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom projektu je naučiť budúce generácie, ako správne nakladať s odpadom a podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia.

Sety na triedenie odpadu sa nachádzajú v každej triede, vo vybraných odborných učebniach a na chodbách našej školy.

Ako triediť odpad?

  • papier a lepenka: na triedenie používame nádoby alebo vrecia na zber modrej farby,
  • plasty: na triedenie používame nádoby alebo vrecia na zber žltej farby,
  • farebné sklo: na triedenie používame nádoby alebo vrecia na zber zelenej farby.

Viac informácií o triedení odpadu a samotnom projekte Triedim, triediš, triedime nájdete v manuáli.