Testovanie finančnej gramotnosti

Dňa 26.11.2018 sa škola v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania zapojila do elektronického testovania vybraných oblastí finančnej gramotnosti, určeného pre žiakov 2. ročníka. Na vypracovanie testu mali žiaci 70 minút a následne pokračovali vyplnením dotazníka spätnej väzby. Celkovo sa do testovania zapojilo 550 základných a stredných škôl. Na našej škole sa testovania zúčastnili žiaci II.A triedy. Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 55,8%, pričom priemerná úspešnosť žiakov našej školy predstavovala pekných 63%. Iba štyria žiaci urobili test tesne pod hranicou celkovej priemernej úspešnosti a za zmienku určite stojí, že najúspešnejší žiak triedy absolvoval test na 84%, s percentilom až 94,1, a to aj napriek pomerne náročne formulovaným otázkam. Žiakom II.A ďakujeme, že testu venovali náležitú pozornosť, a že nás takto úspešne reprezentovali pri celoslovenskom testovaní znalostí z oblasti finančnej gramotnosti.

Autor článku: JUDr. Jana Tomaníčková