Domov KONTAKTY

Súťaž o najlepšiu esej – naši študenti zvíťazili

Organizátorom súťaže o najlepšiu esej na tému „Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ bol Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov. Súťaž prebiehala od 29.01.2016 do 30.06.2016.

Téma eseje je viac než aktuálna a preto naši študenti neváhali a zapojili sa do súťaže. Na základe vyhodnotenia sa víťaznou prácou celej súťaže stala esej našej študentky Simony Ďuriníkovej zo 4. A (viac na stránke dataprotection.gov.sk). V poradí ďalšími úspešnými prácami sa stali eseje ďalších našich študentov – autorov zo 4. A:

  • Alžbety Ťažkej
  • Kataríny Kucharovej
  • Lindy Šťastnej
  • Matúša Benka

Dňa 20. 09. 2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien. Autori úspešných prác dostali milé darčeky, pričom prví traja naši študenti získali tablety.

Simone aj ostatným výhercom srdečne blahoželáme!