Domov KONTAKTY

Stretnutie predstaviteľov LKW_WALTER a študentov OA

Fotografie zo stretnutia predstaviteľov firmy LKW Walter a žiakov tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie, ktoré sa konalo v septembri 2009.

Photographs from the meeting with LKW Walter representatives and the students of the third and fourth grade of Business academy that took place in September 2009.