tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Stretnutie predstaviteľov LKW_WALTER a študentov OA

4

Fotografie zo stretnutia predstaviteľov firmy LKW Walter a žiakov tretieho a štvrtého ročníka Obchodnej akadémie, ktoré sa konalo v septembri 2009.

Photographs from the meeting with LKW Walter representatives and the students of the third and fourth grade of Business academy that took place in September 2009.