Školské kolo v Zumba maratóne

Dňa 20.12.2017 sa konalo školské kolo piateho ročníka „Zumba maratónu“, ktorého sa zúčastnilo 51 dievčat. Víťazkou sa stala Hanuliaková Adriana zo 4.B triedy. Blahoželáme.

Veľká vďaka patrí predcvičovateľkám Valičkovej Ivane a Gapovej Patrícii.