Domov KONTAKTY

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Ľudské práva patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ľudských práv je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 10. decembra 2015 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školské kolo súťaže bolo realizované formou vedomostného testu v elektronickej verzii a prezentáciou komunikačných zručností žiakov na tému – Migranti a utečenci.

Cieľom Olympiády ľudských práv je:

a) naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti,
b) podporovať záujem mladých ľudí o spoznávanie kultúrnej rozmanitosti ľudskej spoločnosti,
c) upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu,
d) umožniť mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv,
e) naučiť mladých ľudí podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva prirodzenou súčasťou,
f) rozvíjať u mladých ľudí samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v občianskej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  4. februára 2016, postúpila Lenka Pavlíková  – žiačka III.A triedy. XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 23 žiakov 3. ročníka. Ocenení žiaci si odniesli diplomy, vecné dary a darčekové poukážky na nákup knižných titulov. Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv v školskom roku 2015/2016:

  1. miesto: Lenka Pavlíková, trieda III.A,
  2. miesto: Lucia Krúpová, trieda III.C,
  3. miesto: Matúš Benko, trieda III.A.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Doplňujúce informácie o Olympiáde ľudských práv sú dostupné na www.olp.skwww.iuventa.sk.

JUDr. Jana Tomaníčková a PaedDr. Peter Majer