Škola plná UNICEF hlavičiek

Slovenský výbor pre UNICEF pripravil v rámci „Týždňa modrého gombíka“ vedomostnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj žiaci študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Dňa 16. mája 2016 sa zúčastnili netradičnej triednickej hodiny, ktorá sa niesla v duchu humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách Afriky. Vedomostnej súťaži predchádzala intenzívna práca s tabletmi v multimediálnej učebni školy, interaktívne prezentácie a ilustračné video o podvýžive v Mauritánii.

Zástupcovia Slovenského výboru pre UNICEF sa rozhodli výnos z tohtoročnej zbierky „Týždeň modrého gombíka“ venovať na podporu programov zameraných na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii. Tieto projekty boli finančne podporené aj vďaka vianočnej zbierke, no vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v krajine je dôležité v tejto podpore pokračovať.

Žiakom bilingválneho štúdia sa podarilo vyriešiť komplikovanú tajničku, čím zabezpečili Obchodnej akadémii v Žiline titul „Škola plná UNICEF hlavičiek“. Ďakujeme za ich ochotu a čas, ktorý si našli aj po vyučovaní.

PaedDr. Peter Majer

unicef-70r

DSCN0865

DSCN0866

FSCN0868