Domov KONTAKTY

Seminár v Dubline – Írsko

V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Aktivity nadnárodnej spolupráce bol škole schválený grant na účasť na študijnej návšteve „The language Exchange: Building good practice in pupil and teacher European exchange projects“.

Seminára, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16.-19.januára 2019 v Dubline som mala možnosť zúčastniť sa za vedenie školy aj ja. Cieľom návštevy bolo získať a vymeniť si skúsenosti s tvorbou, realizáciou a financovaním mobilitných projektov. Škola si je vedomá skutočnosti, že príprava projektov, ich realizácia, študijné pobyty a návštevy nám umožňujú nadviazať kontakty a získať nové skúsenosti. Seminára sa zúčastnilo 30 učiteľov z rôznych krajín Európy, (Holandsko, Belgicko, Španielsko, Česká republika, Nórsko, Dánsko, Estónsko a pod.) z toho dvaja zástupcovia zo Slovenskej republiky (vrátane jedného z našej školy ).

V rámci workshopov sme mali možnosť jednak porovnať vzdelávacie systémy v rôznych štátoch Európy a tiež získať nápady na spoluprácu so školami v nasledujúcom období. Súčasťou pobytu bola aj návšteva škôl a síce „Post primary School“ v Maynooth a následne „Community College“ v Adamstown, kde učitelia a ich žiaci odprezentovali zrealizované a úspešné projekty na škole. Študijná návšteva všetkým účastníkom umožnila nadviazať bližšie kontakty s niektorými školami, vytvoriť nové priateľstvá a bola inšpiráciou pre prácu na príprave projektov na škole aj v budúcnosti.

Autor článku: JUDr. Jana Tomaníčková