tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Prednáška – Ochrana spotrebiteľa

V piatok 5.10.2018 sa vybrané triedy II. III. IV ročníka zúčastnili  prednášky na tému OCHRANA  SPOTREBITEĹA.  Tematickou problematikou  žiakov sprevádzala Mgr. Katarína Zalaiová, hlavný štátny radca,  odboru ochrany spotrebiteľa. Veľmi zaujímavo objasnila oblasť ochrany spotrebiteľa, ktorá zahŕňa najmä otázky klamlivej reklamy, občianskoprávnej zodpovednosti výrobcu za výrobok, podomového predaja, spotrebiteľský úver, organizovaného cestovania a zájazdov, všeobecnej bezpečnosti výrobkov, neprimeraných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,  zásielkového predaja a označovania výrobkov cenami. Žiaci mali možnosť odpovedať na otázky, pri ktorých si oprášili vedomosti z tovaroznalectva alebo aj z ekonomiky  a podnikania. Odmeňovaní boli za to darčekmi ako pera, vaky a iné. Aj v budúcnosti radi uvítame  prednášky na  podobné témy vzhľadom na aktuálnosť súčasnej doby.

Ing. Andrea Hlačinová