Domov KONTAKTY

Opäť úspešní na súťaži SOPK

V dňoch 26. až 27. novembra sa uskutočnil už VI. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl, ktoré sú členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tento rok sa súťaž konala na Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti V.G Marcela Beliančinová a Matej Jedlička v sprievode Ing. Michaely Kostolnej, ktorí mali za úlohu pracovať ako dvojčlenný tím v troch súťažných kolách.

Prvé súťažné kolo, ktoré bolo zamerané na otestovanie  praktických vedomostí z účtovníctva, pozostávalo zo súvislého príkladu, výpočtu miezd, výpočtu výsledku hospodárenia a vypisovania účtovných dokladov. Druhé kolo testovalo ich teoretické vedomosti z oblasti ekonomiky, práva, makroekonómie, občianskej náuky a i. Na záver, v treťom kole,  dostali súťažiaci možnosť vybrať si z troch tém a na nimi zvolenú tému vypracovať prezentáciu v anglickom jazyku a následne ju odprezentovať pred komisiou v časovom rozsahu max. 10 minút.

Aj napriek veľmi ťažkej konkurencii z celého Slovenska sa našim piatakom podarilo vybojovať krásne 2. miesto. Prvé miesto obsadila Obchodná akadémia Trenčín a za našou školou na treťom mieste skončila Obchodná akadémia Dolný Kubín.

Marcela Beliančinová, V. G