tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Opäť učiteľmi!

Záverečné stretnutie bankárov III. C triedy so žiakmi CZŠ R. Zaymusa kurzu finančnej gramotnosti sa uskutočnilo 11. mája 2016 pod vedením Ing. Renáty Fojcíkovej. Pozvanie prijal pán riaditeľ Mgr. Radoslav Kačur aj pani učiteľka Ing. Renáta Šimková, ktorí nám pripravili priestory a na akcii nás privítali.

Bankári predviedli výborné schopnosti zaujať ôsmakov a rôznymi metódami ich oboznámili s vkladovou a úverovou činnosťou komerčných bánk. Použili pripravené testy, tajničku, osemsmerovku, obrazové materiály. Pozitívom bol však osobný vklad jednotlivých tímov – žltých, modrých, zelených a červených, ktorí pracovali pod vedením svojich vedúcich.

Na konci stretnutia delegovali najlepšieho žiaka z každej skupiny. Teda štyria žiaci sa zúčastnili testu, ktorý obsahoval otázky zo všetkých predchádzajúcich stretnutí.

Úroveň práce všetkých žiakov je potrebné vysoko oceniť, lebo preukázali v záverečných testoch, že sa veľa naučili a finančná gramotnosť už nie je pre ne úplne neznáma.

Všetci žiaci ZŠ získali certifikát o absolvovaní kurzu a vecné darčeky. Fotodokumentácia je dôkazom o úspešnosti celého vzdelávania.

Ing. Renáta Fojcíková​