Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv v školskom roku 2012/2013

Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z prioritných oblastí vzdelávania žiakov Obchodnej akadémie v Žiline počas vyučovacích hodín občianskej náuky. Dňa 11. decembra 2012 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili XV. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž bola realizovaná formou písomného vedomostného testu a diskusie ku aktuálnym problémom mladých ľudí v Európskej únii (diskriminácia na trhu práce, prevencia sociálno-patologických javov, sociálna izolácia, xenofóbia a rasizmus).

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári budúceho roka, postúpila Jana Masárová – žiačka III.C triedy. XV. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 99 žiakov 3. ročníka, čo je najväčší počet účastníkov od začiatku realizácie súťaže na našej škole. Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv:

1. miesto: Jana Masárová, trieda III.C,

2. miesto: Rebecca Kavecká, trieda III.E,

3. miesto: Dominika Štefanatná, trieda III.E.

Doplňujúce informácie o Olympiáde ľudských práv sú dostupné na www.olp.skwww.iuventa.sk.