Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv v šk. roku 2011/2012

V dňoch 5. decembra 2011 a 7. decembra 2011 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo školské kolo XIV. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž bola realizovaná formou písomného vedomostného testu a diskusie ku aktuálnym spoločenským témam ako medzigeneračná solidarita a ochrana ľudských práv a slobôd.

„Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám spoločnosti, ktoré si ľudstvo vytvorilo v priebehu svojej existencie. Sloboda jednotlivca je funkčná len vtedy, keď je spätá so zodpovednosťou. Ak má mať občan zodpovednosť voči moci, má právo domáhať sa zodpovednosti voči sebe. A miera tejto zodpovednosti je mierou jeho slobôd. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z priorít vzdelávania žiakov na našej škole. Žiaci školy sa niekoľko rokov úspešne zapájajú do realizácie Olympiády ľudských práv a dosahujú výborné výsledky na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Žiaci tretieho ročníka preukázali kvalitné vedomosti a komunikačné zručnosti pri prezentácii problematiky ochrany ľudských práv“, uviedla Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári budúceho kalendárneho roka, postúpila Ivana Šamajová – žiačka III.C. Školského kola XIV. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 44 žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie v Žiline.

Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv:

1. miesto:        Ivana Šamajová – trieda III.C,

2. miesto:        Marek Závodský – trieda III.E,

3. miesto:        Monika Pecková – trieda III.C.

4. miesto:        Lucia Janurová – trieda III.E,

Gabriela Paprčiaková – trieda III.C,

Kristína Pokrývková – trieda III.C.

 

Doplňujúce informácie o Olympiáde ľudských práv sú dostupné na www.olp.skwww.iuventa.sk.