Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv v šk. roku 2009/2010

Školské kolo olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 07. decembra 2009 na OA v Žiline. Zúčastnili sa jej študenti 3. ročníkov, v počte 12 študentov.

Olympiáda prebiehala formou písaného testu.

Testové otázky boli zamerané na vedomosti a taktiež na praktické úlohy z oblasti ľudských práv. Žiaci preukázali nielen dobré poznatky, ale taktiež záujem, primeraný ich veku, o riešenie problémov v oblasti ľudských práv.

Ďakujeme všetkým za účasť a blahoželáme víťazom!

1. miesto: Evelína Franclová – III. E
2. miesto: Kristína Michútová – III. E
3. miesto: Štefan Chabada – III. B