Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

Ľudské práva a slobody patria ku základným hodnotám demokratickej spoločnosti. Poznanie problematiky ochrany ľudských práv a slobôd je jednou z hlavných oblastí vzdelávania na Obchodnej akadémii v Žiline.  Dňa 12. decembra 2014 sa žiaci 3. ročníka pod vedením JUDr. Jany Tomaníčkovej a PaedDr. Petra Majera zúčastnili XVII. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školské kolo súťaže bolo realizované formou vedomostného testu v elektronickej verzii a prezentáciou komunikačných zručností žiakov na tému – Vzdelávanie mladých ľudí v 21. storočí.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  5. februára 2015, postúpil Dávid Bohdal – žiak III.C triedy. XVII. ročníka Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 16 žiakov 3. ročníka. Ocenení žiaci si odniesli diplomy, kalendáre UNICEF a darčekové poukážky na nákup knižných titulov. Umiestnenie žiakov v školskom kole Olympiády ľudských práv:

1. miesto: Dávid Bohdal, trieda III.C,

2. miesto: Nikola Štaffenová, trieda III.B,

3. miesto: Filip Baumgartner, trieda III.B.

Víťazom srdečne blahoželáme.

olpDoplňujúce informácie o Olympiáde ľudských práv sú dostupné na www.olp.skwww.iuventa.sk.