Domov KONTAKTY

Olympiáda ľudských práv

Dňa 3.12.2019 sa na našej škole, pod vedením p. riaditeľky JUDr. Tomaníčkovej a Mgr. Rožeka, uskutočnilo 22. kolo Olympiády ľudských práv. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 23 žiakov tretieho ročníka, z toho 17 dievčat a 6 chlapcov. V prvom kole si súťažiaci zmerali vedomosti v teste zameranom na všeobecný prehľad o dejinách, inštitúciách ako i samotnom obsahu ľudských práv. Následne, v písomnej časti olympiády sa vyjadrili k téme životného prostredia, ktorá znela nasledovne: „Právo na priaznivé životné prostredie je upravené už v samotnej Ústave SR v druhej hlave v článku 44. Kde si myslíte, že má SR  rezervy v uplatňovaní tohto práva a aké konkrétne problémy momentálne rezonujú v EÚ v súvislosti s dodržiavaním práva a ochranu životného prostredia“.

Rozhodovanie o víťazoch bolo veľmi náročné, lebo žiaci prejavili značné vedomosti v danej oblasti, ale napokon sa na víťazných miestach umiestnili nasledovné žiačky: 1. miesto: S. Gáliková, 2. miesto: N. Zuščáková a 3. miesto: T. Maceková. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a postupujúcej reprezentantke držíme palce v ďalších kolách. M.R.