Domov KONTAKTY

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Dňa 26.novembra 2018 sa uskutočnil 21.ročník školského kola Olympiády ľudských práv. Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov, z toho 10 dievčat a 3 chlapci. V prvej časti olympiády mali žiaci 20 minút na vypracovanie testu v e-learningovej forme a následne mali 20 minút na súvislý písomný prejav, kde mali možnosť vyjadriť sa k problematike registrovaných partnerstiev a k otázke ich legalizácie v Slovenskej republike. Najťažšou otázkou v teste, ktorú zodpovedal len jeden žiak, bola otázka zameraná na najpočetnejšie národnostné menšiny v Slovenskej republike a tiež prekvapujúco otázka, kedy si pripomíname Deň ľudských práv .Otázka, ktorú zodpovedalo správne až 12 z 13 žiakov, teda najľahšia, bola zameraná na voľby do Európskeho parlamentu. (ukážky otázok viď nižšie)

Po zhodnotení testovej aj písomnej časti olympiády získali:

  1. miesto – Paulína Bizíková (III.A)
  2. miesto – Tomáš Hrubjak (III.G)
  3. miesto – Nicol Kubalová (III.G)

Ukážky otázok:

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!

JUDr. Jana Tomaníčková a PhDr. Anna Drizgová