Domov KONTAKTY

Oddychová zóna

Už na konci školského roka sa naša žiacka rada v spolupráci s vedením školy a pánom školníkom rozhodla vybudovať priestor, ktorý by slúžil všetkým študentom počas prestávok a voľných hodín.

Vyhrnuli sme rukávy a vlastnými silami vyčistili priestor, ktorý nebol už roky využitý.

Osobitné poďakovanie patrí týmto chlapcom, našim študentom:

Adriánovi Mazúrovi, Marekovi Kadrliakovi, Radoslavovi Cvachovi, Jánovi Kačánimu, Tomášovi Kubalovi, Filipovi Sandánusovi, Jánovi Mištríkovi, Marekovi Vinárčikovi a Michalovi Raabovi.

Ani jeden z nich nezaváhal a ochotne priložil ruku k dielu.

Poďakovanie patrí aj firme

RBR Betón s. r. o.,

ktorá nám pri realizácii našich predstáv pomohla.