Domov KONTAKTY

Odborná prax žiakov v Dubline – máj 2022

Spolu 30 žiakov z tried IV.A, IV.B, IV.G a IV.H sa zúčastnilo dvojtýždňovej odbornej praxe v Dubline. Mobilita bola financovaná zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, pričom išlo o 15 žiakov z projektu 2020-1-SK01-KA116-077757 a 15 žiakov z projektu 2021-1-SK01-KA121-VET-00004792. Odborná prax prebiehala od 1. mája 2022 do 14. mája 2022. Žiaci pôsobili na pracoviskách z oblasti administratívy a maloobchodu, a zároveň boli ubytovaní v hostiteľských rodinách. Žiaci vďaka tejto odbornej praxi získali množstvo odborných a praktických skúseností a zručností, osvojili si prvky novej kultúry a vyskúšali si jednak pracovný život a tiež život v zahraničí. Žiakov sprevádzali naši učitelia Katarína Capáková, Andrea Eliášová, Katarína Janeková a Lukáš Vartiak, ktorí im cez víkend pripravili kultúrny program. Tento projekt bol organizovaný s pomocou ADC College, s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje a túto spoluprácu pani riaditeľka Jana Tomaníčková ocenila v podobe certifikátu pre ADC College aj pre Adrianu Šibalovú, koordinátorku pre ČR a SR. Prvýkrát sme tak pôsobisko odbornej praxe zmenili z Londýna na Dublin, čo hodnotíme ako pozitívnu zmenu a tešíme sa na ďalšiu odbornú prax s absolventmi v lete 2022 a so žiakmi na prelome októbra a novembra 2022.