Odborná prax v Londýne očami žiakov

Obchodná akadémia v Žiline získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov) vo výške 30 930 EUR na realizáciu mobilitného projektu „Improve your chance at European job market“. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom 3. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu, plniť pracovné povinnosti a aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii.

Odborná prax v Londýne, ktorá sa uskutočnila v termíne od 17. 05. 2015 do 30. 05. 2015, prispela ku osobnostnému rozvoju žiakov, zvýšila ich motiváciu do odborného jazykového vzdelávania a ku výkonu odborných činností ekonomického zamerania v praxi. Pracovný pobyt v zahraničí im umožnil spoznať kultúru, tradície a históriu Veľkej Británie, prispel ku odstráneniu predsudkov o trhu práce v zahraničí a zabezpečil im motiváciu do ďalšieho vzdelávania v podmienkach Európskej únie.

erasmusOsobné skúsenosti účastníkov mobility:

Tatiana: „Možnosť praxovať v Big Choice Group bola neopakovateľná. Som spokojná s nadviazaním nových kontaktov. Môj mentor Simon bol veľmi milý a vedel mi prijateľne vysvetliť všetky úlohy. Najviac som si užila dopravu vlakom, metrom a autobusom.“

Zuzana: „Absolvovanie praxe v Londýne je skvelý nápad ako sa zdokonaliť v anglickom jazyku aj v odborných zručnostiach. S organizáciou praxe som veľmi spokojná. Angličtina sa mi zlepšila a mala som možnosť naučiť sa nové odborné výrazy.“

Alexandra: „Moje dojmy z praxe sú pozitívne. Za dva týždne som si vyskúšala aké je to žiť a pracovať v cudzom prostredí a byť sebestačná. Bola som spokojná s prácou aj ubytovaním v rodine. Páčila sa mi ochota všetkých ľudí, ktorí boli zapojení do projektu.“

Silvia: „Vďaka odbornej stáži som sa zdokonalila v angličtine a v komunikácii s ľuďmi. Okrem iného som získala veľa administratívnych skúseností a odborných zručností.“