Domov KONTAKTY

Objednávky 2017

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok OA Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia v € s DPH Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia) Objednávku schválil
1/2017 Prihláška na školenie – elektronické schránky 55,00 09.01.2017 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4,       851 05  Bratislava,      IČO: 36287229 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
2/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 395,46 09.01.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
3/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 22,50 09.01.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
4/2017 Prihláška na seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO v roku 2017 39,00 10.1.2017 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
5/2017 Služba lekára na lyžiarskom kurze žiakov 1. ročníka v čase od 22.01.17 do 27.01.2017 540,00 13.1.2017 ATELAS s.r.o., Vojtecha Spanyola 8633/43 P,                   010 01  Žilina,                   IČO: 46697144 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
6/2017 PP 1 zamestnanec odhadovaná cena celkom 25,- EUR 13.1.2017 KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1,      010 01  Žilina,      IČO: 36372111 Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
7/2017 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v čase 22.01.17-27.01.17 pre 45 žiakov OA Žilina 6 750,00 16.1.2017 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
8/2017 zabezpečenie ubytovania a stravy+vlek pre 3 inštruktorov  lyžiarskeho výcviku v čase 22.01.17-27.01.17  452,50 16.1.2017 DOMPARK, s.r.o., Pánonská cesta 34,            851 04  Bratislava,         IČO: 35721995 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
9/2017 Školské tlačivá na školský rok 2017/2018, hospodárske tlačivá odhadovaná hodnota objednávky 300,00 € 19.1.2017 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09  Bratislava,       IČO: 31331131 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
10/2017 letenky a poistenie pre 15 účastníkov ERASMUS+ 3 554,85 19.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
11/2017 letenky a poistenie pre 1 doprovod ERASMUS+ 248,40 19.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
12/2017 letenky a poistenie pre 1 doprovod ERASMUS+ 248,40 19.1.2017 Letecká agentúra Kolumbus s.r.o.,            Tyršovo nábrežie 1,                040 01  Košice,      IČO: 31680356 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
13/2017 videoškolenia OMEGA 37,92 20.01.2017 KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, A. Rudnaya 21,     010 01  Žilina, IČO:31635903 Ing. Oľga Krížová Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
14/2017 tonery 152,40 31.1.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
15/2017 skartácia vyradených tlačív z archívu 30,00 31.1.2017 OZO-RECYCLING, s.r.o.,                 Priemyselná 2053,            031 01  Liptovský Mikuláš,                               IČO: 36 399 795  Sidorová Mária   sekretárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
16/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 385,32 31.1.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
17/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 90,00 31.1.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
18/2017 preprava 16 osôb na trase Žilina-Bratislava na deň 23.04.2017 a na trase Bratislava-Žilina na deň 06.05.2017 1 001,00 13.02.2017 Viliam Jarina,     Smreková 19         010 07  Žilina,     IČO: 34355952 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
19/2017 tlačiareň+materiál na údržbu PC 168,00 13.02.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
20/2017 slávnostný obed pre 48 osôb pri príležitosti Dňa učiteľov 624,00 22.02.2017 Hotel BOSS.,      Pivovarská 7,            010 01  Žilina,          IČO: 44160984 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
21/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 341,38 27.02.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
22/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 135,00 27.02.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
23/2017 čistiace prostriedky 594,87 16.03.2017 Peter Gallo Veľkoobchod – Obch.firma,          Hlboká cesta 1694/28,     010 01  Žilina, IČO:34713221 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
24/2017 vrecká do vysávača 15,50 20.03.2017 Elektrosped a.s.., Pestovateľská 13,            821 04  Bratislava,         IČO: 35765038 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
25/2017 papier xerox premier A4 60 ks, papier xerox A3 10 ks  zošit A4 10 ks, zošit 544 10 ks, lepiaca kocka 3 ks, obálka C6 500 ks, obálka B6 DVR opak doručenie 200 ks, dosky spisové 60 ks mix, rozraďovač 1 bal/100 ks, rýchloviazač pvc 20 ks, obal L 100 ks, pentelka 2 ks, ceruzka s gumou 12 ks, roller 4615 červený 20 ks, popisovač na biele tabule 3xsada/4ks, lepidlo tyčinkové 6 ks, špagát 2 ks 427,02 20.03.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
26/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 456,30 31.03.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
27/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 117,00 31.03.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
28/2017 žalúzie do učebne Autoškola a U5 +montáž 526,50 10.04.2017 PH DOORS, s.r.o., Horný Hričov 224, 013 42  Horný Hričov,     IČO: 46549447 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
29/2017 revízia FVZ /skúšky, opravy, servis/ v CO kryte Obchodnej akadémie 254,00 21.04.2017 Ing. Jaroslav Mierny MONTEX,  Bernolákova 33,                   010 01  Žilina,         IČO: 32890796 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
30/2017 tonery 282,00 24.4.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
31/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 358,28 28.04.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
32/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 36,00 28.04.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
33/2017 Prihláška na školenie – Práca s elektronickými schránkami 20,00 02.05.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
34/2017 Predplatné na školský rok 2017-2018, počet čísiel za školský rok 10 ks – Freudschaft – nemčina pre pokroč. 1 ks 18,00 15.05.2017 ARES spol. s r.o., Banšelova 4,        821 04  Bratislava 2,        IČO: 31363822 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
35/2017 Seminár Elektronické schránky právnických osôb 48,00 25.05.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
36/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 493,48 01.06.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
37/2017 autobus na deň 29.06.2017 na trasu Žilina – Kamenná Poruba 80,00 02.06.2017 Ľubomír Líška Autoškola, Oslobodenia 62,        010 01  Žilina,      IČO: 33357676 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
38/2017 učebnice literatúry,  Sj 3 učebnica pre SŠ balíček 30 ks 363,00 07.06.2017 Orbis Pictus Istropolitana,             Hrachová 34,            821 05  Bratislava,         IČO: 0017323266 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
39/2017 vysávač rowenta 151,80 09.06.2017 Alza.cz, Jateční 33a, 170 00  Praha 7,     IČO: 27082440 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
40/2017 dezinsekčné práce 149,52 09.06.2017 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
41/2017 tonery 434,40 09.06.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
42/2017 náhradné veslá k člnu mariner 3 40,00 13.06.2017 GARDEN and POOL CENTRUM, s.r.o.,      Záhradnícka 793/6,            925 21  Sládkovičovo,          IČO: 47063416 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
43/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 449,54 03.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
44/2017 oprava havarijného stavu strechy na prístavbe budovy školy 5 677,96 04.07.2017 STRECHY-MK s.r.o., Nižné Kamence 848,           013 05  Belá,         IČO: 47608285 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
45/2017 webhosting oavoza.sk 55,99 11.07.2017 WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12,          841 04  Bratislava,         IČO: 36421926 Michal Hauer          technik školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
46/2017 papier xerox premier A4 30 ks, šanon pákový 5 cm 10 ks, obal L 100 ks, etikety cenové 2 ks, zápisník učiteľský 30 ks, krieda školská 10 krabíc, spony listové 28 mm 10 ks,  spinky do zošívačky 24/6 10 ks, tabuľa korková 90×120 cm 1 ks, fólia laminovacia 1 bal.,batéria AAA 24 ks, zošívačka 2 ks, pero solidly 24 ks 274,31 11.07.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
47/2017 tonery 86,40 11.07.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
48/2017 gastro karta 0,00 31.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
49/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 50,70 31.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
50/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 265,50 31.07.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
51/2017 server, routerboard 562,80 02.08.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
52/2017 tonery 66,00 02.08.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
53/2017 Kontajner na odvoz odpadu dňa 18.08.2017 200,00 14.08.2017 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
54/2017 Lepidlá, stierky na lepenie PVC v IV.B. 67,75 16.08.2017 BRENO s.r.o..,                     Košická 3                        010 01  Žilina,          IČO: 36660710 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
55/2017 kniha AJ 2 ks 29,46 05.09.2017 Libristo Media s.r.o.,                     Sychrov 55                        75501 Vsetín,                       Česká republika          IČO: 04448367 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
56/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 135,20 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
57/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 909,00 05.09.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
58/2017 Predplatné na školský rok 2017-2018, Slovenský stenograf 7 ks mesačníka odhadovaná cena celkom 50,- EUR 07.09.2017 Vydavateľstvo Parentes – Slovenský stenograf,                   P.O.Box 17,                 902 01  Pezinok,                 IČO: 44924101 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
59/2017 časopis FRIENDSHIP 163,50 07.09.2017 FLP, P.O.Box 32, 810 00  Bratislava,      IČO: 35814594 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
60/2017 knihy AJ 166 ks z príspevku MŠ 2 490,00 12.09.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
61/2017 pracovné odevy školník 81,92 12.09.2017 CIBEX s.r.o.,                                        Kamenná 11        ,     010 01  Žilina,                   IČO: 46491091 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
62/2017 inzercia 43,20 12.09.2017 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
63/2017 Prihláška na školenie – Špecifiká rozpočtového hospodárenia 20,00 13.09.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
64/2017 Seminár Spoločenský protokol 60,00 13.09.2017 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK, Hálkova 31, 010 01  Žilina, IČO: 30842654 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
65/2017 čistiace prostriedky na základe verejného obstarávania zabezpečeného ŽSK pre OVZP 652,33 18.09.2017 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O.Box 164,             929 01 Dunajská Streda,     IČO: 36227901 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
66/2017 knihy RJ 15 ks  171,05 20.09.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
67/2017 PC do U2 350,00 28.9.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
68/2017 tonery 208,80 28.9.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
69/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 523,90 02.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
70/2017 Prihláška na školenie – Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rezortu školstva 20,00 02.10.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
71/2017 Prihláška na seminár ÚZ RO k 31.12.2017 39,00 3.10.2017 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
72/2017 Prihláška na školenie – E-Government 20,00 19.10.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
73/2017 inzercia 43,20 19.10.2017 Petit Press, a.s., Div. Týždenníkov o.z.,       Sládkovičova 1  ,     949 01  Nitra,                   IČO: 35790253 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
74/2017 papier xerox premier A4 80 ks,krieda školská 10 krabíc,spinky do zošívačky 24/6 10 ks, zošívačka 1 ks,  obálka C6 samolep.500 ks,odkladacia mapa 50 ks, doska spisová 20 ks, euroobal hrubý 10 bal, euroobal tenký 10 bal, popisovač čierny CD/DVD 10 ks, bielítko 6 ks, mydlo tekuté 10 ks, tabl. do pisoára 250g 1 bal., kalendár stolový pracovný 11 ks, špagát jutový 1 ks  436,06 24.10.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
75/2017 deratizácia 84,00 25.10.2017 Jozef Ondrišík       Gabriela Povalu 27,            010 01  Žilina,          IČO: 14215454 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
76/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 588,12 27.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
77/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 4,50 27.10.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
78/2017 renovácia pások 176 n+oprava písacích strojov 317,00 27.10.2017 Optimal servis Ivan Chladný, Pod hliniskom 1087/2C, 011 57  Žilina, IČO: 10983686 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
79/2017 Prihláška na školenie – ochrana osobných údajov 20,00 09.11.2017 NÚ CŽV, RVC, Zádielska 1,              040 01  Košice,     IČO: 00699438 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
80/2017 Prihláška na školenie – Správa dokumentov 39,00 09.11.2017 Asociácia správcov registratúry , M.R.Štefánika 310,       972 71   Nováky,      IČO: 37922190 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
81/2017 tonery+ káble na pripojenie internetu do učební U4 a učebne Fitnes 299,60 09.11.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
82/2017 knihy AJ 10 ks z príspevku MŠ 150,00 13.11.2017 Richard Šrobár – Littera,         M.R. Štefánika 22,          036 01  Martin,      IČO: 33580511 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
83/2017 rozpočtová dokumentácia – Obchodná akadémia Žilina, stavebné úpravy obvodového plášťa 190,00 13.11.2017 Ing. Krajčiová Zuzana,                            Partizánska 1029/101   ,   015 01  Rajec,       IČO: 43407005  Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
84/2017 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018 26,00 15.11.2017 RVC Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01  Martin,     IČO: 31938434 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
85/2017 Kontajner na odvoz odpadu dňa 01.12.2017 200,00 20.11.2017 T+T a.s.,      Andreja Kmeťa 18,            010 01  Žilina,          IČO: 36400491 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
86/2017 pracovné odevy školník 200,52 27.11.2017 CIBEX s.r.o.,                                        Kamenná 11        ,     010 01  Žilina,                   IČO: 46491091 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
87/2017 kancelársky nábytok  3 095,00 27.11.2017 Ing. Katarína Ončová – KT-Nábytok,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
88/2017 Pracovnoprávne vzťahy v školstve, tlačená publikácia 1 ks 20,80 30.11.2017 Wolters Kluwer s. r. o.,                                   Mlynské nivy 48,                       821 09  Bratislava,   IČO: 31348262 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
89/2017 dobitie stravných poukážok na karty GGFS 544,18 30.11.2017 GGFS, s.r.o., Sasinkova 5,            811 04  Bratislava,         IČO: 47079690 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
90/2017 revízia kotolne (tlakové, plynové, elektrické zariadenia, komín) 1 390,00 4.12.2017 Ingrid Tichá – KESEL.,                             Hornádska 1411/3,                           010 01  Žilina,        IČO: 40740374 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
91/2017 revízia a skúšky technických zariadení elektrických elektrické spotrebiče 1 260,00 4.12.2017 FALLBO s.r.o.,                             Cesta k Paľovej búde 3833/25,                           010 08  Žilina,        IČO: 36774499 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
92/2017 Prihláška na seminár A.Frývaldská Ročné zúčtovanie dane 45,00 11.12.2017 EDUCO-CONSULT, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08  Žilina,     IČO: 36663484 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
93/2017 tonery 261,00 11.12.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
94/2017 kancelársky nábytok  1 202,00 14.12.2017 Ing. Katarína Ončová – KT-Nábytok,                            Abetystová 574/4   ,   010 09  Žilina,       IČO: 34359443  Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
95/2017 Výmena tesnení na 114 ks okien vo VB Obchodnej akadémie 2. poschodie + nastavenie okien a prítlakov 1 140,00 11.12.2017 PH DOORS, s.r.o.,                            Horný Hričov 224   ,   013 42  Horný Hričov,       IČO: 46549447 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
96/2017 tlačiareň+materiál na údržbu PC 372,00 18.12.2017 H-TEAM s.r.o.,      Javorová 3072/7,            010 07  Žilina,          IČO: 36408573 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA
97/2017 papier xerox premier A4 55 ks,spinky do zošívačky 24/6 10 ks, zošívačka 3 ks,  obálka C6 samolep.200 ks,doska spisová 10 ks, euroobal hrubý 10 bal, popisovač na tabule 10 ks, bielítko 5 ks, pero solidly 20 ks, špagát jutový 5 ks, pripínačky do kork.tabúľ 5 krabičiek, rýchloviazač 10 ks, zakladač pákový 20 ks, etikety cenové 2 rolky 358,00 22.12.2017 Tibor Varga TSV PAPIER,                             Adyho 14,                           984 01  Lučenec,        IČO: 32627211 Alexandra Baránková hospodárka školy Ing.Ľubica Pevná riaditeľka OA