tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

NBS a Burza cenných papierov – vieme viac!!!

Žiaci štvrtého ročníka voliteľného predmetu Bankovníctvo sa 11. 12. 2015  /v piatok/ zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska a na Burzu cenných papierov Bratislava. Viedli ich vyučujúce predmetu – pani profesorky Ing. Fojcíková a Ing. Kolmanová. Obe finančné inštitúcie splnili naše očakávania – odbornosti a aj zážitku. Po odbornej prednáške žiaci za správne odpovede získali USB kľúče a ostatní pekné prezentačné darčeky. Počasie bolo nádherné a len podčiarklo príjemnú atmosféru na vianočných trhoch, ktoré sme tiež navštívili.

Ing. Fojcíková