Domov KONTAKTY

Návšteva Southamptonu

navsteva-Southamptonu

Návšteva Southamptonu

v rámci programu ERASMUS+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

V rámci spolupráce s partnerskými organizáciami Bell Educational Services Ltd a International Study Programmes, ktoré si škola vybrala najmä na základe osobných odporúčaní spokojných účastníkov jednotlivých kurzov a ich medzinárodnej reputácie v poskytovaní odborných kurzov pre učiteľov, sa  jedenásť pedagogických zamestnancov v priebehu školského roka 2016/2017 zúčastní praktických kurzov („Teaching business English“, „Collegiality across Clil“, „Course for teachers of English“, „Course for teachers  in vocational schools“, „School development and quality evaluation“ a pod.) vo Veľkej Británii (Cambridge, Gloucester, Southampton), zameraných na získanie zručností a nových nápadov pre vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov v anglickom jazyku.

Kurz „School development and quality evaluation and enhancement in primary and secondary schools“ v Southamptone (Veľká Británia) dal aj vedeniu školy  priestor aktívne participovať na projekte. V rámci tohto 1-týždňového kurzu  členovia vedenia školy mali v októbri 2016 možnosť vymeniť si skúsenosti s riaditeľmi a zástupcami škôl z rôznych častí Európy, získať detailný pohľad o vzdelávacom systéme vo Veľkej Británii ako i pozorovať vyučovacie hodiny na miestnych školách, získať podnety na motiváciu, stimulovanie a podporovanie študentov v procese učenia sa a ich zaradení sa do pracovného prostredia.

JUDr. Jana Tomaníčková

koordinátorka projektu