Domov KONTAKTY

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 27. 06. 2013 sa vybraní žiaci tretieho ročníka zúčastnili návštevy nášho jediného zákonodárneho orgánu, a to Národnej rady Slovenskej republiky. Vďaka pozvaniu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, mali žiaci možnosť vidieť ako prebieha rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v rámci živej debaty týkajúcej sa rodinného práva, najmä otázky rozvodu manželstva. Poslanci prezentovali svoje rečnícke schopnosti  v rámci prihlásenia sa do rozpravy, prípadne v rámci faktických poznámok. Toto všetko mohli žiaci sledovať z tzv. poslaneckého balkónika, odkiaľ zároveň monitorovali celé dianie aj zástupcovia jednotlivých médií. Po prehliadke schôdze Národnej rady Slovenskej republiky p. poslanec a p. predseda ŽSK Juraj Blanár  pozval žiakov do jedného z parlamentných výborov. Podrobne im vysvetlil ako funguje Národná rada Slovenskej republiky, aký je to orgán, čo je úlohou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pričom neraz zablúdil aj do histórie našej krajiny. Žiaci mali možnosť priamo klásť p. poslancovi a p. predsedovi ŽSK otázky, ktoré neváhal ihneď zodpovedať. Pri príležitosti návštevy Národnej rady Slovenskej republiky p. predseda ŽSK a zároveň poslanec Národnej rady Slovenskej republiky udelil žiakom pamätné listy ako vďaku za aktívny záujem o ústavné inštitúty Slovenskej parlamentnej demokracie. Po rozlúčke s p. Blanárom ešte nasledovala krátka prehliadka priestorov NRSR a následný odchod domov obohatený množstvom zaujímavých informácií ako aj nových dojmov a podnetov ku ďalšiemu štúdiu.