Návšteva Informačného centra EUROPE DIRECT v Žiline

Dňa 11. novembra 2015 sme sa s vybranými žiakmi 3. ročníka vybrali na návštevu do EUROPE DIRECT centra, ktoré patrí medzi  500 informačných centier na celom svete a zároveň medzi 12 informačných centier nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Cieľom informačného centra je poskytovať najmä informácie a novinky z EÚ, praktické informácie o pracovných a študijných možnostiach v EÚ, odporúčania a rady na prekonanie praktických problémov pri uplatňovaní práv v EÚ, bezplatné tlačené materiály a brožúry o Európskej únii, poskytuje možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach organizovaných Europe Direct centrom, sprostredkováva kontaktné údaje európskych organizácií a inštitúcií a tiež napomáha pri vyhľadávaní informácií týkajúcich sa EÚ prostredníctvom internetu na webových lokalitách EÚ.

Žiaci okrem toho, že získali cenné informácie o Európskej únii najmä prostredníctvom prezentácií zaujímavých videí, taktiež živo diskutovali o problematike migrantov v Európe a niektorí neodchádzali ani naprázdno, nakoľko v záverečnom kvíze mali možnosť získať zaujímavé ceny. My za možnosť návštevy EUROPE DIRECT centra ďakujeme p. riaditeľovi Ing. Jánovi Kirnágovi, MBA a p. Ing. Brokešovej a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

Kontakt na Informačné centrum EUROPE DIRECT v Žiline:

Adresa: Dolný Val 37, 010 01 Žilina

Tel. kontakt: 041 270 3190

E-mail:posta@europedirectzilina.sk

http://www.europe-direct.sk/