Domov KONTAKTY

Naše zážitky z výstavy The Human Body

Študenti druhých ročníkov si pod vedením triednych učiteľov a učiteľky vyučujúcej predmet biológia a ekológia spríjemnili dni 26. 10. 2012 a 30. 10. 2012  návštevou výstavy The Human Body v Bratislave.

Cestou na výstavu vládla v autobuse ako vždy dobrá nálada. Po príchode do hlavného mesta si študenti skrátili čas pred alebo po výstave nákupmi či dobrým obedom v obchodnom centre Eurovea. Po dvoch hodinách netrpezlivého čakania nám sympatickí medici a medičky odkryli dovtedy nepoznané tajomstvá ľudského tela. Jedným z najzaujímavejších úkazov výstavy bol rozdiel medzi pľúcami fajčiara a nefajčiara, či vývin plodu dieťaťa. Každý z nás mal možnosť nazrieť hlbšie do stavby a funkcie orgánov jednotlivých orgánových sústav. Študenti kládli medikom veľa otázok ohľadom vecí, ktoré ich zaujali. Na naše otázky vždy s radosťou odpovedali. Po hodine sme sa plní nových informácií a elánu vracali späť domov.