Domov KONTAKTY

Náš prvý rok na OAVOZA

Obchodná akadémia v Žiline ponúka žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl štúdium v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Pri príležitosti ukončenia školského roka 2015/2016, kedy sme otvorili prvú bilingválnu triedu, vám predstavujeme výpovede žiakov z triedy I.G, v ktorých prezentujú svoju spokojnosť s výberom strednej školy, výchovno-vzdelávacím procesom a sociálnymi vzťahmi v triede. Odporúčania na zlepšenie vyučovania v školskom roku 2016/2017 boli adresované vedeniu školy.

Výpovede žiakov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické):

Vyučovací proces prebieha na veľmi dobrej úrovni. Prostredie školy je výborné, kolektív bilingválnej triedy sa radí do kategórie A.  So všetkým som úplne spokojný.“

„Triedny kolektív je super. Učitelia sú ochotní pomôcť a berú na nás ohľad. Zapájame sa do rôznych aktivít, ktoré sú pre nás zábavné a poučné.“

„Myslela som si, že príprava na vyučovanie bude náročnejšia, ale som milo prekvapená. Na hodinách prevláda príjemná atmosféra, na hodinách sa dokážeme zabaviť.“

„Myslím si, že na túto školu sa oplatí ísť. Páči sa mi tu viac ako na základnej škole. Dobré je, že chodíme na veľa exkurzií. S učiteľmi sa dá dohodnúť na termíne písomiek, takže ich nepíšeme veľa v jeden deň. Škoda, že na škole je menej športových aktivít. Ako kolektív sme si dobre sadli.“

„Je tu celkom príjemné prostredie. Chodíme aj na zaujímavé exkurzie. Všetci učitelia sú veľmi dobrí. Učebné osnovy sú primerané našim zručnostiam a schopnostiam.“

Na tejto škole sa mi páči, že učiteľom nejde iba o vzdelanie samotné, ale aj o to, aby sme rástli ako ľudia a osobnosti. Keď žiaci vidia radosť a nadšenie zo strany učiteľov, tiež sa žiakom do učenia ľahšie púšťa. Z čoho som bola prekvapená, bolo ako sa výchovný poradca postavil k medzitriednym vzťahom a snažil sa ich vyriešiť. Učitelia sa snažia vytvoriť prostredie, kde radi chodíme a tešíme sa sem.“

„Môj dojem z tejto školy je veľmi dobrý. Učitelia sú chápaví a dobrí. Máme veľa výletov, a to ma veľmi teší, pretože sedieť len v škole by bola nuda. Môj kolektív sa drží dobre, bolo tu pár nezhôd s niektorými triedami, ale všetko sa vyriešilo. Som veľmi rada, že som tu, neviem si predstaviť inú strednú školu.“

„Páči sa mi akým spôsobom sa učíme angličtinu. Za rok som sa oveľa zlepšila. Zvýšila by som hodiny s pánom lektorom, aby sme sa viac rozprávali. Veľkou výhodou tejto školy je to, že tu učí zahraničný lektor.“

S vyučovaním nemám problém, hodiny sú zaujímavé a s dobrým výkladom, až na písomky mi nič neprekáža. Vzhľadom na 20 hodín angličtiny týždenne však množstvo písomiek chápem.“

„Školský rok 2015/2016 bol dobrý. Okrem angličtiny som mala rada aj hodiny dejepisu a matematiky. Do školy chodím rada, mám tu dobré kamarátky, ale aj učitelia sú veľmi priateľskí. Nestalo sa, že by boli učitelia zákerní, práve naopak, je s nimi sranda. Najmä dejepisár si nás obľúbil, jeho hodiny boli super, veľa som si z nich zapamätala, a to je dobré, pretože som sa nemusela toľko učiť. Je mi dobre na tejto škole.“

„Môj prvý školský rok na tejto strednej škole prebehol veľmi dobre. Veľa som sa naučila, zdokonalila som sa  v anglickom jazyku. Tiež sme chodili na zaujímavé exkurzie a výlety.“

„Na tejto škole som spokojná. Zo začiatku to síce bolo veľmi ťažké začleniť sa. Pozitívom je školský bufet, ktorý všetci radi navštevujeme, veľmi dobrý kolektív, milí učitelia a zábavné hodiny dejepisu. Absolvujeme rôzne výlety a exkurzie, kde sa vždy dobre zabavíme a spoznáme nové veci.“

Svoje rozhodnutie ísť na túto školu by som nevymenila. Angličtina sa dá zvládnuť, aj keď sme už prešli na ťažšiu knihu. Páčia sa mi rôzne aktivity a možnosť naučiť sa prezentovať na hodine anglický jazyk – projekty.“

„Školský rok na obchodnej akadémii bol fajn. Spoznala som veľa nových ľudí. V triede máme dobrý kolektív. Jasné, že vnikajú aj nejaké nedorozumenia, keď sme v triede samé dievčatá a jeden chlapec.“

Škola a učitelia sú super, hodiny sú zábavné. Škola robí rôzne aktivity, čo sa mi veľmi páči, chodievame na rôzne exkurzie a mávame športové turnaje.“

Dojem z tejto školy je dobrý. Učitelia sa dajú znášať, no niektorí na nás strašne tlačia. Po niekoľkých hodinách v škole sa musím učiť aj doma a nezostáva mi čas na osobné záujmy.“

Klíma v škole a v triede je dobrá. V kolektíve aj s učiteľmi dobre vychádzame. Celkový dojem je dobrý, jediným mínusom je neustále premiestňovanie sa z učebne do učebne.“

„Škola sa mi páči. Nevýhodou a možno aj výhodou je, že nás neučí veľa učiteľov. Tým, že sme na bilingválnom odbore, čas trávime väčšinou s angličtinármi, ktorých by som nevymenila. Spolužiaci sú dobrí, rovnako aj kolektív.“

„Prvý ročník na strednej škole veľmi rýchlo ubehol. Nadviazali sme nové priateľstvá, naučili sme sa nové veci, ktoré využijeme rovnako ako v povolaní, tak aj po celý zvyšok života.“

Učitelia na tejto škole sú super, snažia sa nám všetko vysvetliť čo najľahšie, aj keď je to s nami ťažké. V škole sme si našli veľa nových kamarátov, či už z našej triedy, alebo z iných tried.“

S výučbou na bilingválnom štúdiu som spokojná najviac s hodinami gramatiky a konverzácií so zahraničným lektorom, pretože tieto hodiny mi pomohli k lepšiemu a plynulejšiemu vyjadrovaniu sa v bežnej konverzácii. Myslím si, že od začiatku roka som urobila pokrok a teším sa na ďalšie výsledky.“

„So školou som spokojná. Štúdium je náročné, ale s tým som počítala a všetko sa dá v pohode zvládnuť, aj bez toho, aby som sa doma učila celé poobedie.“

„Tento školský rok ubehol ako voda a môžem povedať, že sme si užili veľa srandy. Sme veľmi dobrý kolektív, v ktorom sa dobre učí. Na hodinách je aj sranda, ale aj veľa práce. Som spokojná s kolektívom, učiteľmi, školou a školským bufetom.“

„Škola je fajn. Máme super kolektív, zatiaľ žiadne konflikty. Musím sa viac učiť ako na základnej škole. Páči sa mi prístup učiteľov. Hodiny bývajú zábavné.“

„Učitelia sú v poriadku, sú ústretoví. Teší ma veľa voľna a výlety s dejepisárom. Na hodinách sa pracuje, keď sme rýchli, stíhame sa aj zabávať.“

„Prvý ročník na strednej škole hodnotím pozitívne. Myslím si, že ako trieda sme dobrý kolektív. Príprava na vyučovanie sa dá zvládnuť, aj keď niekedy je to náročnejšie. Veľmi sa mi páčia exkurzie a výlety.“

PaedDr. Peter Majer