Domov KONTAKTY

Nahlásenie výsledku alebo použitia domáceho samotestu škole

Na základe platného školského semaforu má podľa Usmernenia k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzovať použitie domácich AG samotestov.

Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny.

Výsledok alebo použitie domáceho samotestu škole nahlasuje rodič prostredníctvom EDUPAGE – návod sa nachádza na stránke https://help.edupage.org/sk/u2512.