Domov KONTAKTY

Nadnárodné stretnutia EUFin v roku 2020

V roku 2020 z dôvodu Covid pandémie sa obidve naplánované nadnárodné stretnutia konali online.

Májové stretnutie (15.5.2020) organizovala Polytechnická univerzita v Miláne (Politecnico di Milano) a boli na ňom postupne účastníkmi z každej krajiny odprezentované vytvorené moduly finančnej gramotnosti pre vysoké školy a didaktické materiály pre stredné školy.

Septembrové stretnutie v Bruseli (16.9.2020) sa konalo kombinovanou formou – prezenčne aj virtuálne. Súčasťou nadnárodného stretnutia bola aj medzinárodná Konferencia finančnej gramotnosti (14.-15.9.2020), ktorá sa konala formou workshopov. Táto dvojdňová konferencia sa zamerala na posledné inovácie v oblasti finančnej gramotnosti, dizajn finančného vzdelávania, vplyv kognitívnych predsudkov na finančné rozhodovanie a účinky finančnej gramotnosti na finančné rozhodovanie a nakoniec na osobné finančné zdravie. Boli predstavené inovatívne učebné materiály, diskutovalo sa o postupoch vo finančnom vzdelávaní v rôznych krajinách a vymieňali sa osvedčené postupy. Svoje príspevky na konferencii predniesli aj zástupcovia zo Slovenska: PaedDr. Monika Gregušová z MPC, PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD. z ŠPÚ a Eva Vargová z Junior Achievement.

Andrea Eliášová

Ďalšie informácie o projekte EUFin nájdete na: www.eufin.org

Viac informácií o projektoch v programe Erasmus+ nájdete na: www.erasmusplus.sk