Domov KONTAKTY

Myslím ekonomicky

Dňa 9. apríla 2015 sme sa zúčastnili s pani profesorkou Ing. Oľgou Krížovou diskusnej súťaže v rámci vzdelávacieho projektu „Myslím ekonomicky“ v Bratislave, v Centrále Slovenskej sporiteľne.

Tento vzdelávací program je ekonomického zamerania a dominuje mu diskusia ako metóda učenia.

Súťaž bola zameraná hlavne na otestovanie našich komunikačných, odborných a prezentačných zručností.

Na vybranú tému sme si mali pripraviť prezentáciu. My sme si vybrali tému „Je Slovensko krajinou na ktorú ste hrdí? Čo by sa malo v spoločnosti zmeniť, aby zo Slovenska neodchádzali talentovaní ľudia do zahraničia, ale naopak, aby sa sem ľudia zo zahraničia sťahovali?“

S prípravami nám pomohli pani profesorky Ing. Oľga Krížová a Ing. Lenka Synáková, za čo sme im veľmi vďačné. Hodnotila sa naša schopnosť presvedčivo argumentovať, pohotovo prezentovať vlastné názory a tiež originalita v prístupe k témam.

Myslíme si, že to bola pre nás pozitívna skúsenosť. Bolo to niečo nové a zaujímavé. Odniesli sme si so sebou nielen nové vedomosti, ale mali sme si možnosť vyskúšať, aké to je, keď musíte vyjadriť svoj názor pred viacerými ľuďmi k jednotlivým témam.

Museli sme sa vedieť obhájiť a pohotovo reagovať.

Porota bola zložená zo zástupcov redakcie TRENDu, člena tímu myslím ekonomicky, stredoškolských učiteľov a prizvaných hostí.

Ako jediné sme ukázali vo svojej prezentácii aj krásy Slovenska, na ktoré sme hrdé. Objavilo sa tam hneď niekoľko záberov z nášho krásneho a malebného Slovenska. Nevynechali sme ani sochu Jánošíka v Terchovej, Trenčiansky či Bratislavský hrad. Neprezentovali sme len náš ekonomický a politický pohľad na našu krajinu.

Sme hrdé na naše Slovensko, aj keď sme nejaké zmeny v našom systéme navrhovali.

Stále je tu niečo, čo je krásne a čo je len a len naše.

Aj keď nás do ďalšieho kola neposlali, reakcia jedného z porotcov nás veľmi potešila.

Tak si prečítajte, čo napísal na sociálnu sieť:

Havran

Jana Mišiaková, Nikola Lokšíková IV.E