Možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zahraničí

InterStudy.sk

InterStudy je tu pre ľudí, ktorí túžia vedieť viac, vidieť viac, zažiť viac. Už takmer 20 rokov pomáhajú ľudom, ktorí sa chcú najúčinnejším a zároveň najpríjemnejším spôsobom zdokonaliť v cudzom jazyku – či už pre svoju kariéru, štúdium, alebo jednoducho pre svoje potešenie, … pre lepšiu budúcnosť a vedia, že znalosť cudzieho jazyka a medzinárodná skúsenosť je k tomu neodmysliteľná. Táto príležitosť je určená aj pre našich maturantov , ktorí sa rozhodli získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zahraničí.

Zástupcovia tejto spoločnosti predstavili  žiakom 4. ročníka 8. 12. 2016 možnosti vysokoškolského štúdia vo vybraných krajinách, napríklad v Dánsku, Veľkej Británii a Holandsku.