Domov KONTAKTY

Mladý Európan 2018

18. apríla 2018, v tento pekný slnečný deň sme sa vybrali so žiakmi III.A a III.B – Michalom Čmelíkom, Mariannou Kupčuliakovou a Marekom Chupáňom skúsiť šťastie v súťaži „Mladý Európan 2018“, ktorú organizovalo Informačné centrum Europe Direct Žilina. Hlavnú cenu sme si síce neodniesli, avšak skončili sme na peknom 4. mieste. Vzhľadom na skutočnosť, že 90% súťažiacich prišlo z gymnázií, môžeme byť na seba patrične hrdí. Súťaž pozostávala z troch kôl. V prvom kole bol písomný test zo znalostí o Európskej únie, v druhom kole tajnička s využitím znalostí cudzích jazykov a do tretieho ústneho kola postúpili tri tímy, ktoré sa najlepšie umiestnili v prvom a v druhom kole. My sme v prvom kole skončili na štvrtom a v druhom kole na treťom mieste, tak nás len ozaj pár bodov delilo od účasti v ústnej časti. V každom prípade sme neodišli domov naprázdno, za účasť v tejto náročnej súťaži sme si vyslúžili diplomy a aj zopár upomienkových predmetov, dozvedeli sme sa mnoho nových a zaujímavých informácií a naše brušká tiež potešilo občerstvenie v podobe chutnej pizze. Organizátorom súťaže patrí veľká vďaka za skvelé organizačné zabezpečenie a vytvorenie príjemnej súťažnej atmosféry.

autor článku
JUDr. Jana Tomaníčková