Mikuláš v škole

Dňa 6.12 2019 našu školu opäť navštívil Mikuláš. Naši študenti ho privítali s  nečakanou radosťou :).

Tento rok sa o mikulášsky program postarali žiaci z II.G a II.H. Mikuláš spolu s anjelmi, čertmi a aj s živou hudbou priniesol do tried vianočnú náladu, darčeky a úsmev. Niektorí si museli svoju sladkú odmenu zaslúžiť spevom a tí, ktorí sa hanbili, skončili s pomaľovanou tvárou.

Tešíme sa, že aj o rok sa Mikuláš zastaví na našej škole a prinesie do našich tried opäť vianočnú náladu a sladkosti.

Katarína Valkovičová, II. G