tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Matematický klokan 2017

Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.. Viac o samotnej súťaži sa dozviete na stránke matematickyklokan.sk.

Súťaže sa zúčastnilo aj 10 našich študentov v kategóriách Kadet O12 a Junior O34. V kategórii Kadet O12 celkovo súťažilo 2976 žiakov a v kategórii Junior O34 1885 žiakov.

Školským šampiónom sa stal Denis Rosa (2. A), ktorý sa s percentilom 96,5% umiestnil na 101. – 112. mieste v rámci SR. Tesne za ním sa s percentilom 94,9% a na 145. – 163.  mieste v rámci SR umiestnila Marianna Kupčuliaková (2. B).

S percentilom nad 80%, teda ako úspešní riešitelia, sa umiestnili:

  • Anna Vladimíra Absolonová – 4. A, 87,5%, 228. – 246. miesto
  • Samuel Studený – 1. B, 83,4%, 480. – 512. miesto

K peknému umiestneniu blahoželáme!