Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí

Na základe žiadosti o navýšenie schváleného grantu na projekt Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí v sekcii – Odborné vzdelávanie a príprava, kľúčová akcia KA1– vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bolo našej škole schválené navýšenie rozpočtu o 18 589 € a predĺženie trvania projektu do 30. septembra 2019. Vďaka tomu vycestuje v auguste 2019 na absolventskú prax do Londýna 8 študentov 4. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia.

Mobility umožnia čerstvým absolventom Obchodnej akadémie v Žiline získať praktické pracovné skúsenosti z výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť motiváciu, flexibilitu, pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej stáže.