Kurz ochrany života a zdravia na FBI v Žiline

Dňa 12. novembra 2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia (KOŽaZ) na Fakulte bezpečného inžinierstva v Žiline. Táto vysoká škola, ktorá sa zaoberá predovšetkým občianskou bezpečnosťou a ochranou osôb a majetku, si pre nás pripravila zaujímavé praktické, ale aj teoretické prednášky. Učitelia a študenti tejto školy nám predviedli ich zručnosti v jednotlivých odboroch. Z krízového manažmentu sme sa priučili obväzovať zranenú, krvácajúcu časť tela a dostali sme pokyny, ako postupovať pri šoku. Študenti bezpečnostného manažmentu nám poskytli možnosť vyskúšať si, ako odomknúť zámky pomocou špeciálnych nástrojov alebo odobrať si vlastné odtlačky prstov. Taktiež obohatili o poznatky ohľadom hasiacich prístrojov a o technike narábania s nimi, naučili sme sa aké hasiace prístroje používať pri rôznom druhu požiarov. Pre život najdôležitejšia však bola prvá pomoc, ktorú nám odprezentovali žiaci zo záchranných služieb. Následne sme si na figurínach mohli každý prvú pomoc vyskúšať. Na teoretickej časti učitelia rozprávali o vybraných odboroch Fakulty bezpečnostného inžinierstva. Z prezentácií sme sa dozvedeli napríklad to, ako sa brániť pred krádežou, ako ochraňovať svoj osobný majetok, ako správne osvetliť miestnosť, ako sa správať pri požiari v budove a oboznámili sme sa aj s únikovými plánmi. Všetky informácie nám boli podané zábavnou a zaujímavou formou. Určite sa niektorí z nás budú zamýšľať nad tým, či práve táto vysoká škola mohla byť tou správnou voľbou v budúcnosti. 

Ďakujeme a tešíme sa na Deň otvorených dverí 12. 02. 2020.

Simona Macangová, III.B