tabletova-ucebna 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole
darovaním 2% z dane. Viac informácií nájdete v článku 2% z dane.

Kurz ochrany života a zdravia

V apríli sa naši tretiaci stretli v Lesoparku Chrašť. Nešlo o náhodné stretnutie. Žiaci si vyskúšali a naučili sa, ako sa chovať v rôznych krízových situáciách. Postupne prešli šiestimi stanovišťami. Počasie prialo, viac sa dočítate na:

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/kurz-ochrany-zivota-a-zdravia-v-ziline/3308-clanok.html